Tag Archives for " prava iz radnog odnosa "

Rok za podnošenje tužbe za zaštitu prava iz radnog odnosa

RADNO PRAVO

Rok za podnošenje tužbe za zaštitu prava iz radnog odnosa

Rok za podnošenje tužbe za zaštitu prava iz radnog odnosa, važi i u slučaju kada je zaposlenom prestao radni odnos zbog nastupanja pravnih posledica otvaranja stečaja nad poslodavcem.

Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

RADNO PRAVO

Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

Radni odnos zasnovan na određeno vreme postaje radni odnos na neodređeno vreme, ako zaposleni nastavi da radi najmanje pet radnih dana po isteku roka na koji je zasnovan radni odnos.

Prestanak radnog odnosa nastavniku zbog odbijanja da se podvrgne sistematskom lekarskom pregledu

RADNO PRAVO

Prestanak radnog odnosa nastavniku zbog odbijanja da se podvrgne sistematskom lekarskom pregledu

Nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku prestaje radni odnos ako u toku radnog odnosa odbije da se podvrgne sistematskom lekarskom pregledu.

Visina troškova na ime regresa za godišnji odmor i na ime troškova ishrane u toku rada

RADNO PRAVO

Visina troškova na ime regresa za godišnji odmor i na ime troškova ishrane u toku rada

Visina troškova na ime regresa za godišnji odmor i na ime troškova ishrane u toku rada, mora biti određena linearno za sve zaposlene, odnosno ovi troškovi moraju biti isplaćeni svim zaposlenima u istom iznosu, bez obzira na stručnu spremu, zvanje i radno mesto.

Rok za davanje otkaza ugovora o radu

RADNO PRAVO

Rok za davanje otkaza ugovora o radu

Otkaz ugovora o radu iz člana 179. stav 1. tačka 1. i st. 2. i 3. Zakona o radu poslodavac može dati zaposlenom u roku od šest meseci od dana saznanja za činjenice koje su osnov za davanje otkaza, odnosno u roku od godinu dana od dana nastupanja činjenica koje su bile osnov za davanje otkaza.

Obaveza isplate jubilarne nagrade

RADNO PRAVO

Obaveza isplate jubilarne nagrade

Isplata jubilarne nagrade zaposlenom je obaveza poslodavca, pa se on te obaveze ne može osloboditi s pozivom na okolnost da u svom opštem aktu nije utvrdio njenu visinu.

Izmena ugovorenih uslova rada u slučaju viška zaposlenih

RADNO PRAVO

Izmena ugovorenih uslova rada u slučaju viška zaposlenih

Poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada, ako je zaposlenom koji je višak obezbedio ostvarivanje zakonom predviđenih prava, između ostalog rad sa nepunim radnim vremenom, ali ne kraćim od polovine radnog vremena.