Tag Archives for " naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa "

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

USTAVNO PRAVO

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

Postojanje pravnosnažne sudske odluke kojom je utvrđeno da je nezaposlenom nezakonito prestao radni odnos, pored ostalog, stvara obavezu na strani poslodavca da zaposlenom isplati naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja, a naknada štete se umanjuje za iznos prihoda koje je zaposleni ostvario po osnovu rada nakon prestanka radnog odnosa.

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

Kada sud donese pravnosnažnu odluku kojom je utvrđeno da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos, poslodavac je dužan da zaposlenom isplati naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja koja mu pripadaju po zakonu, opštem aktu i ugovoru o radu i uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje.