Tag Archives for " osnov za davanje otkaza "

Otkaz ugovora o radu zbog davanja falsifikovane diplome o stručnoj spremi

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog davanja falsifikovane diplome o stručnoj spremi

Za otkaz ugovora o radu zbog davanja falsifikovane diplome o stručnoj spremi ne važe rokovi zastarelosti davanja otkaza ugovora o radu, da poslodavac može dati zaposlenom otkaz u roku od šest meseci od dana saznanja za činjenice koje su osnov za davanje otkaza, odnosno u roku od godinu dana od dana nastupanja činjenica koje su osnov za davanje otkaza ugovora o radu.