Tag Archives for " naknada nematerijalne štete zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu "

Naknada nematerijalne štete zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu

RADNO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu

Poništajem nezakonite odluke i vraćanjem zaposlenog na rad oštećeni je dobio satisfakciju za duševne bolove koje trpi zbog povrede ovog prava.