Tag Archives for " neostvarivanja prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti "

Naknada štete usled neostvarivanja prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti

RADNO PRAVO

Naknada štete usled neostvarivanja prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti

Zaposleni ima pravo na naknadu štete na teret bivšeg poslodavca usled neostvarivanja prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti, kada je prilikom zaključenja sporazuma o prestanka radnog odnosa netačno obavešten da nema pravo na ovu naknadu.