Tag Archives for " razlog za otkaz ugovora o radu "

Neostvarivanje rezultata rada kao razlog za otkaz ugovora o radu

RADNO PRAVO

Neostvarivanje rezultata rada kao razlog za otkaz ugovora o radu

U slučaju otkaza ugovora o radu iz razloga što zaposleni ne ostvaruje potrebne rezultate u radu, neophodno je da pre toga poslodavac na pouzdan način utvrdi da zaposleni ne ostvaruje predviđene rezultate rada, te da mu da instrukcije i pismeno upozorenje o toj okolnosti, sa ostavljanjem određenog roka za poboljšanje radnog učinka.

Neostvarivanje rezultata rada kao razlog za otkaz ugovora o radu

RADNO PRAVO

Neostvarivanje rezultata rada kao razlog za otkaz ugovora o radu

Za otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja rezultata rada neophodno je da se prethodno utvrdi da rezultati rada izostaju zbog nedovoljnog rada zaposlenog i njegovog zalaganja, odnosno zbog odsustva potrebnih znanja, sposobnosti ili neukosti, što po pravilu utvrđuje komisija od strane poslodavca uz dostavljanje određenog roka zaposlenom da poboljša svoj rad.

Otkaz ugovora o radu zbog učinjenog krivičnog dela na radu

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog učinjenog krivičnog dela na radu

Ne može se dati otkaz ugovora o radu u situaciji kada nema pravnosnažne osuđujuće krivične presude da je zaposleni učinio krivično delo na radu što je bio razlog za otkaz ugovora o radu.

Neustavnost odredbe kojom se utvrđuje da određeno činjenje ili nečinjenje zaposlenog predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela

USTAVNO PRAVO

Neustavnost odredbe kojom se utvrđuje da određeno činjenje ili nečinjenje zaposlenog predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela

Nije u skladu sa Ustavom odredba Zakona o radu koja daje poslodavcu ovlašćenje da samostalno utvrđuje da li određeno činjenje ili nečinjenje zaposlenog predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela, što je razlog za otkaz ugovora o radu.

Neostvarivanje rezultata rada kao razlog za otkaz ugovora o radu

RADNO PRAVO

Neostvarivanje rezultata rada kao razlog za otkaz ugovora o radu

Radni odnos neće prestati zaposlenom zbog nezadovoljavajućeg vršenja posla, osim ako poslodavac ne da zaposlenom odgovarajuće instrukcije i pisano upozorenje, a zaposleni i dalje obavlja svoje dužnosti na nezadovoljavajući način i po isteku određenog roka za poboljšanje rada i rezultata rada.

Otkaz ugovora o radu zbog neopravdanog izostanka sa posla

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog neopravdanog izostanka sa posla

Kada je tužilja pre donošenja rešenja o otkazu, dostavila potvrdu o nastupanju privremene sprečenosti za rad i izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad, ne može se govoriti o neopravdanom izostanku sa posla i razlogu za otkaz ugovora o radu u smislu člana 103. stav 1. Zakona o radu.