Tag Archives for " ukidanje radnog mesta "

Otkaz ugovora o radu zaposlenom po osnovu tehnološkog viška

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zaposlenom po osnovu tehnološkog viška

Ako otkaže ugovor o radu zaposlenom po osnovu tehnološkog viška, poslodavac ne može na istim poslovima da zaposli drugo lice u roku od tri meseca od dana prestanka radnog odnosa, a ako pre isteka tog roka nastane potreba za obavljanjem istih poslova, prednost za zaključivanje ugovora o radu ima zaposleni kome je prestao radni odnos.

Otkaz ugovora o radu u slučaju ukidanja radnih mesta

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu u slučaju ukidanja radnih mesta

U slučaju ukidanja određenih radnih mesta ne postoji obaveza poslodavca da utvrđuje kriterijume za utvrđivanje viška zaposlenih, jer se ne radi o smanjenju broja izvršilaca na određenim poslovima, već o ukidanju jednog organizacionog dela u koji je tužilac bio raspoređen.

Otkaz ugovora o radu zbog ukidanja radnog mjesta

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Otkaz ugovora o radu zbog ukidanja radnog mjesta

Zakon o radu na imperativan način ne određuje da je poslodavac dužan da zaposlenom, kome je otkazan ugovor o radu u smislu člana 196. stav 1. Zakona o radu, obezbijedi neko od prava, već je to mogućnost, pa ukoliko se ona ne obezbijedi dužan je da isplati otpremninu.

Otkaz ugovora o radu zbog ukidanja radnog mesta

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog ukidanja radnog mesta

Ako poslodavac otkaže ugovor o radu zaposlenom zbog ukidanja radnog mesta, onda ne može na istim poslovima da zaposli drugo lice u roku od šest meseci od dana prestanka radnog odnosa, odnosno ako pre isteka tog roka nastane potreba za obavljanje istih poslova, prednost za zaključivanje ugovora o radu ima zaposleni kome je prestao radni odnos.

Otkaz ugovora o radu u slučaju ukidanja radnog mesta

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu u slučaju ukidanja radnog mesta

Poslodavac može zaposlenom otkazati ugovor o radu u slučaju ukidanja radnog mesta, odnosno filijale u kojoj je zaposleni radio.