Tag Archives for " ukidanje radnog mesta "

Rad sa nepunim radnim vremenom

RADNO PRAVO

Rad sa nepunim radnim vremenom

Poslodavac ima mogućnost da zaposlenom koji je zasnovao radni odnos sa punim radnim vremenom ponudi rad sa nepunim radnim vremenom jedino kao meru zapošljavanja viška zaposlenih zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena.

Otkaz ugovora o radu zaposlenom po osnovu tehnološkog viška

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zaposlenom po osnovu tehnološkog viška

Ako otkaže ugovor o radu zaposlenom po osnovu tehnološkog viška, poslodavac ne može na istim poslovima da zaposli drugo lice u roku od tri meseca od dana prestanka radnog odnosa, a ako pre isteka tog roka nastane potreba za obavljanjem istih poslova, prednost za zaključivanje ugovora o radu ima zaposleni kome je prestao radni odnos.

Otkaz ugovora o radu zbog ukidanja određenih poslova

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog ukidanja određenih poslova

U slučaju ukidanja određenih poslova ne primenjuju se kriterijumi za utvrđivanje viška zaposlenih, jer su višak svi zaposleni koji su radili ukinute poslove.

Otkaz ugovora o radu zbog smanjenja broja izvršilaca na određenim poslovima

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog smanjenja broja izvršilaca na određenim poslovima

Kada se određeni poslovi obavljaju od strane više izvršilaca u skladu sa postojećom sistematizacijom, smanjivanje njihovog broja novom sistematizacijom i određivanje kome od zaposlenih prestaje radni odnos mora da bude izvršeno na osnovu određenih kriterijuma, koji isključuju svaku proizvoljnost i nejednak položaj zaposlenog, a za prestanak radnog odnosa po ovom zakonskom osnovu mora da postoje stvarne i objektivne okolnosti.

Otkaz ugovora o radu u slučaju ukidanja radnih mesta

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu u slučaju ukidanja radnih mesta

U slučaju ukidanja određenih radnih mesta ne postoji obaveza poslodavca da utvrđuje kriterijume za utvrđivanje viška zaposlenih, jer se ne radi o smanjenju broja izvršilaca na određenim poslovima, već o ukidanju jednog organizacionog dela u koji je tužilac bio raspoređen.

Otkaz ugovora o radu zbog ukidanja radnog mjesta

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Otkaz ugovora o radu zbog ukidanja radnog mjesta

Zakon o radu na imperativan način ne određuje da je poslodavac dužan da zaposlenom, kome je otkazan ugovor o radu u smislu člana 196. stav 1. Zakona o radu, obezbijedi neko od prava, već je to mogućnost, pa ukoliko se ona ne obezbijedi dužan je da isplati otpremninu.

Prestanak radnog odnosa zaposlenom zbog prestanka potrebe za njegovim radom

RADNO PRAVO

Prestanak radnog odnosa zaposlenom zbog prestanka potrebe za njegovim radom

Poslodavac ne može doneti rešenje o prestanku radnog odnosa zaposlenom zbog prestanka potrebe za njegovim radom, usled ukidanja radnog mesta, u situaciji kada je u momentu donošenja rešenja postojalo upražnjeno radno mesto na koje je zaposleni mogao biti raspoređen, prema svojoj stručnoj spremi, znanju i sposobnostima.

Otkaz ugovora o radu zbog ukidanja radnog mesta

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog ukidanja radnog mesta

Ako poslodavac otkaže ugovor o radu zaposlenom zbog ukidanja radnog mesta, onda ne može na istim poslovima da zaposli drugo lice u roku od šest meseci od dana prestanka radnog odnosa, odnosno ako pre isteka tog roka nastane potreba za obavljanje istih poslova, prednost za zaključivanje ugovora o radu ima zaposleni kome je prestao radni odnos.

Otkaz ugovora o radu u slučaju ukidanja radnog mesta

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu u slučaju ukidanja radnog mesta

Poslodavac može zaposlenom otkazati ugovor o radu u slučaju ukidanja radnog mesta, odnosno filijale u kojoj je zaposleni radio.