Tag Archives for " vraćanja radnika na ranije radno mjesto "

Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa

U slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa, zaposleni ima pravo na naknadu štete u vidu izgubljene zarade i na uplatu pripadajućih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period u kome nije radio.

Atrakcija nadležnosti privrednog suda za odlučivanje u sporovima za naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Atrakcija nadležnosti privrednog suda za odlučivanje u sporovima za naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

Pokretanjem postupka likvidacije ne nastupa atrakcija stvarne nadležnosti privrednog suda za donošenje odluke po tužbenom zahtevu zaposlenog za naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa i isplatu paušalne naknade umesto vraćanja na rad.

Poništaj odluke o prestanku radnog odnosa i reintegracija zaposlenog

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Poništaj odluke o prestanku radnog odnosa i reintegracija zaposlenog

Poništaj odluke o prestanku radnog odnosa ima za posledicu reintegraciju zaposlenog i poslodavac je dužan radnika vratiti na rad, što ne znači i na isto ranije radno mjesto.