Tag Archives for " pisani sporazum poslodavca i zaposlenog o prestanku radnog odnosa "

Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa

U slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa, zaposleni ima pravo na naknadu štete u vidu izgubljene zarade i na uplatu pripadajućih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period u kome nije radio.

Sporazum o prestanku radnog odnosa

RADNO PRAVO

Sporazum o prestanku radnog odnosa

Sporazum o prestanku radnog odnosa zaključen je kada poslodavac i zaposleni postignu saglasnost o prestanku radnog odnosa i u pogledu ostalih pitanja koja su od značaja za prestanak radnog odnosa (dan prekida rada, isplata neisplaćenih zarada i drugih primanja po osnovu rada, prava u pogledu neiskorišćenog godišnjeg odmora i dr).

Neosnovanost zahteva za vraćanje zaposlenog u radni odnos

RADNO PRAVO

Neosnovanost zahteva za vraćanje zaposlenog u radni odnos

Ako sud u toku postupka utvrdi da je postojao osnov za prestanak radnog odnosa, ali da je poslodavac postupio protivno odredbama zakona kojima je propisan postupak prestanka radnog odnosa, sud će odbiti zahtev zaposlenog za vraćanje na rad, a na ime zarade dosudiće zaposlenom iznos do šest zarada zaposlenog.

Prestanak radnog odnosa zaposlenom zbog prestanka potrebe za njegovim radom

RADNO PRAVO

Prestanak radnog odnosa zaposlenom zbog prestanka potrebe za njegovim radom

Poslodavac ne može doneti rešenje o prestanku radnog odnosa zaposlenom zbog prestanka potrebe za njegovim radom, usled ukidanja radnog mesta, u situaciji kada je u momentu donošenja rešenja postojalo upražnjeno radno mesto na koje je zaposleni mogao biti raspoređen, prema svojoj stručnoj spremi, znanju i sposobnostima.

Prestanak radnog odnosa na osnovu pisanog sporazuma poslodavca i zaposlenog

RADNO PRAVO

Prestanak radnog odnosa na osnovu pisanog sporazuma poslodavca i zaposlenog

Radni odnos može da prestane na osnovu pisanog sporazuma poslodavca i zaposlenog, a pre potpisivanja sporazuma poslodavac je dužan da zaposlenog pisanim putem obavesti o posledicama do kojih dolazi u ostvarivanju prava za slučaj nezaposlenosti.