Tag Archives for " pobijanje otkaza ugovora o radu "

Pobijanje otkaza ugovora o radu

RADNO PRAVO

Pobijanje otkaza ugovora o radu

Zaposleni je uvek ovlašćen da pokrene spor pred nadležnim sudom kada nađe da mu je odlukom poslodavca povređeno neko pravo, a po pravnosnažnosti sudske odluke kojom je utvrđeno da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos zaposleni može postaviti i zahtev za ostvarenje nekog od prava predviđenih članom 191. Zakona o radu.