Tag Archives for " povreda radne discipline "

Otkaz ugovora o radu zbog povrede radne discipline

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog povrede radne discipline

Zbog povrede radne discipline poslodavac zaposlenom može dati otkaz ugovora o radu samo u subjektivnom roku od tri meseca od dana saznanja za činjenice koje su osnov za davanje otkaza, odnosno u roku od šest meseci od dana nastupanja činjenica koje su osnov za davanje otkaza.