Tag Archives for " neostvarivanje rezultata rada "

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja rezultata rada

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja rezultata rada

Da bi otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja rezultata rada u smislu odredbe člana 179. stav 1. tačka 1. Zakona o radu bio zakonit neophodno je utvrditi da rezultati rada izostaju zbog nedovoljnog rada zaposlenog i njegovog nezalaganja, odnosno odsustva potrebnih znanja, sposobnosti ili neukosti zaposlenog u odnosu na propisana merila.

Neostvarivanje rezultata rada kao razlog za otkaz ugovora o radu

RADNO PRAVO

Neostvarivanje rezultata rada kao razlog za otkaz ugovora o radu

U slučaju otkaza ugovora o radu iz razloga što zaposleni ne ostvaruje potrebne rezultate u radu, neophodno je da pre toga poslodavac na pouzdan način utvrdi da zaposleni ne ostvaruje predviđene rezultate rada, te da mu da instrukcije i pismeno upozorenje o toj okolnosti, sa ostavljanjem određenog roka za poboljšanje radnog učinka.

Neostvarivanje rezultata rada kao razlog za otkaz ugovora o radu

RADNO PRAVO

Neostvarivanje rezultata rada kao razlog za otkaz ugovora o radu

Za otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja rezultata rada neophodno je da se prethodno utvrdi da rezultati rada izostaju zbog nedovoljnog rada zaposlenog i njegovog zalaganja, odnosno zbog odsustva potrebnih znanja, sposobnosti ili neukosti, što po pravilu utvrđuje komisija od strane poslodavca uz dostavljanje određenog roka zaposlenom da poboljša svoj rad.

Neostvarivanje rezultata rada kao razlog za otkaz ugovora o radu

RADNO PRAVO

Neostvarivanje rezultata rada kao razlog za otkaz ugovora o radu

Radni odnos neće prestati zaposlenom zbog nezadovoljavajućeg vršenja posla, osim ako poslodavac ne da zaposlenom odgovarajuće instrukcije i pisano upozorenje, a zaposleni i dalje obavlja svoje dužnosti na nezadovoljavajući način i po isteku određenog roka za poboljšanje rada i rezultata rada.

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja rezultata rada

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja rezultata rada

Da bi otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja rezultata rada bio zakonit, neophodno je utvrditi da rezultati rada izostaju zbog nedovoljnog rada zaposlenog i njegovog nezalaganja, odnosno zbog odsustva potrebnih znanja, sposobnosti ili neukosti zaposlenog, u odnosu na propisana merila, na osnovu kojih se utvrđuje količina posla, koju je potrebno obaviti.

Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca zbog neostvarivanja rezultata rada

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca zbog neostvarivanja rezultata rada

Da bi se dao otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja rezultata rada potrebno je da poslodavac na odgovarajući način, praćenjem rada zaposlenog kroz određenu evidenciju, utvrdi da li on ostvaruje rezultate rada, odnosno u čemu se ogleda njihovo neostvarivanje ili nesposobnost i neznanje zaposlenog za obavljanje poslova na kojima radi.