Tag Archives for " uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje "

Dozvoljenost tužbe kojom se traži obavezivanje poslodavca na uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

USTAVNO PRAVO

Dozvoljenost tužbe kojom se traži obavezivanje poslodavca na uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Neprihvatljivo je odbijanje redovnih sudova da postupaju u sporovima o pravima iz radnog odnosa, među koje spada i postupanje po zahtevu za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, bilo da je to samostalan zahtev ili istaknut zajedno sa zahtevom za isplatu zarade.