Tag Archives for " povrede radne obaveze "

Rok u kome se može doneti rešenje o otkazu ugovora o radu zbog povrede radne obaveze

RADNO PRAVO

Rok u kome se može doneti rešenje o otkazu ugovora o radu zbog povrede radne obaveze

Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog povrede radne obaveze mora se doneti u okviru subjektivnog roka od tri meseca od saznanja za učinjenu povredu i u roku od šest meseci od učinjene povrede radne obaveze.