Tag Archives for " aneks ugovora o radu "

Aneks ugovora o radu za promenu elemenata za utvrđivanje osnovne zarade

RADNO PRAVO

Aneks ugovora o radu za promenu elemenata za utvrđivanje osnovne zarade

Poslodavac može da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada, između ostalog, i radi promene elemenata za utvrđivanje osnovne zarade, ali ponuda za zaključenje aneksa ugovora o radu mora da sadrži stvarne razloge koji su izazvali potrebu promene elemenata za utvrđivanje osnovne zarade.

Ponuda za zaključivanje aneksa ugovora o radu

RADNO PRAVO

Ponuda za zaključivanje aneksa ugovora o radu

Poslodavac je dužan da uz ponudu za zaključivanje aneksa ugovora o radu, zaposlenom u pismenom obliku dostavi i razloge za ponudu, rok u kome zaposleni treba da se izjasni o ponudi koji ne može biti kraći od osam radnih dana, kao i da navede pravne posledice koje mogu da nastanu odbijanjem ponude.