Category Archives for "Radno pravo"

ROKOVI ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA IZ RADNOG ODNOSA

OGLEDI

RADNO PRAVO

UDK: 347.131.2:349.2(497.11)
COBISS.SR-ID 85573641

ROKOVI ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA IZ RADNOG ODNOSA

* Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.

Rezime: Zastarelost je institut obligacionog prava koji se odnosi na novčano potraživanje. Opšta pravila propisana sadržajem Zakona o obligacionim odnosima vrede i kada se radi o zastarelosti novčanog potraživanja iz radnog odnosa nezavisno od toga da li je imalac prava poslodavac, odnosno zaposleni. Kada je reč o vremenu potrebnom za zastarelost ovog potraživanja merodavna je odredba člana 196. Zakona o radu koja se odnosi na sva potraživanja iz radnog odnosa. Ona određuje i merodavni događaj koji se odnosi na dospelost toga potraživanja. Uslov za njenu primenu je radni odnos povodom koga je ono nastalo. Prigovor zastarelosti je materijalno-pravno sredstvo koje zavisi od volje dužnika. Njegova osnovana upotreba sprečava ispunjenje novčane obaveze.

Ključne reči: zastarelost, opšta pravila, opšti i posebni rokovi zastarelosti, vreme zastarelosti, novčano potraživanje iz radnog odnosa i nastanak obaveze.

Refundacija sredstava po osnovu isplate naknade zarade zaposlenom za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Refundacija sredstava po osnovu isplate naknade zarade zaposlenom za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo

Refundacija sredstava po osnovu isplate naknade zarade zaposlenom za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo utvrđuje se u visini bruto prosječne zarade koju je za određeni period zaposleni ostvario, pri čemu bruto zarada predstavlja zaradu koju je zaposleni ostvario za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu, naknada zarade i druga primanja utvrđena kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.

1 2 3 80