Category Archives for "Radno pravo"

Prestanak radnog odnosa na određeno vreme

RADNO PRAVO

Prestanak radnog odnosa na određeno vreme

Radni odnos zasnovan na određeno vreme prestaje istekom roka na koji je zasnovan i ako je zaposleni na bolovanju, ili na godišnjem odmoru, osim ako bolovanje nije otvoreno zbog trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta ili radi posebne nege deteta.

Upozorenje na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu

RADNO PRAVO

Upozorenje na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu

Svrha i cilj upozorenja na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu je da se zaposleni upozna sa okolnostima i radnjama koje, prema shvatanju poslodavca, predstavljaju razlog za otkaz ugovora o radu, te da se zaposlenom omogući da se izjasni o tim okolnostima i iznese odbranu, zbog čega se zaposlenom daje razuman rok kako bi izjašnjenje i odbranu mogao da pripremi i iznese.

Udaljenje zaposlenog sa rada

RADNO PRAVO

Udaljenje zaposlenog sa rada

Udaljenje zaposlenog sa rada ne predstavlja sankciju za povredu radne obaveze ili discipline, nego svojevrsnu preventivnu i privremenu meru koja se izriče zaposlenom dok je u radnom odnosu i za vreme čijeg trajanja zaposleni ostvaruje pravo na naknadu zarade, pod uslovima i na način bliže uređen odredbama Zakona o radu.

1 2 3 83