Tag Archives for " zastarjelost novčanih potraživanja zaposlenih "

Neosnovanost zahteva za vraćanje zaposlenog u radni odnos

RADNO PRAVO

Neosnovanost zahteva za vraćanje zaposlenog u radni odnos

Ako sud u toku postupka utvrdi da je postojao osnov za prestanak radnog odnosa, ali da je poslodavac postupio protivno odredbama zakona kojima je propisan postupak prestanka radnog odnosa, sud će odbiti zahtev zaposlenog za vraćanje na rad, a na ime zarade dosudiće zaposlenom iznos do šest zarada zaposlenog.

Zastarjelost novčanih potraživanja zaposlenih iz rada i po osnovu rada

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Zastarjelost novčanih potraživanja zaposlenih iz rada i po osnovu rada

Novčana potraživanja zaposlenih iz rada i po osnovu rada koja su nastala poslije stupanja na snagu Zakona o radu iz 2008. godine, ne zastarijevaju, a odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na potraživanja koja potiču prije tog perioda.