Tag Archives for " kolektivni ugovori o radu "

Sadržina ugovora o radu i aneksa ugovora o radu

RADNO PRAVO

Sadržina ugovora o radu i aneksa ugovora o radu

Sadržina ugovora o radu, kao i sadržina aneksa ugovora o radu propisana je u zakonu, pa poslodavac nema autonomno pravo da sam menja, odnosno dodaje nove odredbe i sankcije u odnosu na zaposlenog, koje se razlikuju od onog što je propisano zakonom.

Poreklo kolektivnih ugovora

UDK: 349.22:331.106.24

POREKLO KOLEKTIVNIH UGOVORA
Mr Zoran Čukić, advokat.

Rezime: Kolektivni ugovori se u našem radnom zakonodavstvu prvi put spominju u članu 209. Zakona o radnjama iz 1931. godine, koji se definišu kao “pismena nagodba koju zaključuju službodavac i službodavačka organizacija jedne ili više srodnih struka kao predstavnik službodavca, s jedne strane i stručna služba primačke organizacije s druge strane, a kojom se nagodbom uređuju službeni odnosi, prava i dužnosti.”
Po Ustavu SFRJ iz 1974. godine za regulisanje radnih odnosa kod privatnih poslodavaca bili su predviđeni kolektivni ugovori. Odredbe o kolektivnim ugovorima sadržane su u republičkim i pokrajinskim zakonima o radnim odnosima.
Kolektivni ugovori o radu postaju ustavna kategorija već u Ustavu Srbije iz 1990. godine, što je, potom, omogućilo da se donese i poseban Zakon o kolektivnim ugovorima (“Sl. glasnik RS”, br. 60/1990).

Ključne reči: Ustav, Zakon o radu, kolektivni ugovori o radu.