Tag Archives for " pušenje kao povreda radne obaveze "

Otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze

Pre otkaza ugovora o radu zbog povrede radne obaveze poslodavac mora zaposlenog lično upozoriti na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu uz ostavljanje roka od najmanje pet dana od dana dostavljanja upozorenja da se o njemu izjasni.

Sadržaj upozorenja i rešenja o otkazu ugovora o radu zbog povrede radne obaveze

RADNO PRAVO

Sadržaj upozorenja i rešenja o otkazu ugovora o radu zbog povrede radne obaveze

U upozorenju i rešenju o otkazu ugovora o radu zbog povrede radne obaveze, mora se navesti vreme, mesto i način izvršenja povrede radne obaveze koja se zaposlenom stavlja na teret, kako bi se zaposlenom omogućilo pravo na odbranu u postupku pred poslodavcem, kao i da bi se mogla oceniti zakonitost rešenja u sudskom postupku.

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa utvrđuje se u visini izgubljene zarade koja u sebi sadrži pripadajuće poreze i doprinose u skladu sa zakonom, u koju ne ulazi naknada za ishranu u toku rada, regres za korišćenje godišnjeg odmora, bonus, nagrade i druga primanja po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca.

Otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze

Za otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze nije dovoljan svaki stepen krivice, već je potrebno da je zaposleni izvršio povredu radne obaveze namerno ili iz krajnje nepažnje.