Tag Archives for " nezakonit otkaz ugovora o radu "

Otkaz ugovora o radu i aneks

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu i aneks

Zakon o radu ne sadrži odredbu o vremenskom roku u kome poslodavac mora doneti rešenje o prestanku radnog odnosa zaposlenom usled odbijanja zaposlenog da zaključi ponuđeni aneks ugovora o radu, ali otkaz ugovora o radu po isteku više od godinu i po dana od kada je zaposleni odbio da zaključi ponuđeni aneks ugovora o radu, nije u duhu Zakona o radu da su svi rokovi propisani u vezi ugovora o radu kratki.

Otkaz ugovora o radu zbog davanja falsifikovane diplome o stručnoj spremi

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog davanja falsifikovane diplome o stručnoj spremi

Za otkaz ugovora o radu zbog davanja falsifikovane diplome o stručnoj spremi ne važe rokovi zastarelosti davanja otkaza ugovora o radu, da poslodavac može dati zaposlenom otkaz u roku od šest meseci od dana saznanja za činjenice koje su osnov za davanje otkaza, odnosno u roku od godinu dana od dana nastupanja činjenica koje su osnov za davanje otkaza ugovora o radu.

1 2 3 5