Tag Archives for " nezakonit otkaz ugovora o radu "

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa na ime neisplaćenih zarada

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa na ime neisplaćenih zarada

Zaposleni ima pravo na naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa na ime neisplaćenih zarada i kada je odluka o prestanku radnog odnosa poništena iz formalnih razloga.

Upozorenje na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu

RADNO PRAVO

Upozorenje na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu

Svrha i cilj upozorenja na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu je da se zaposleni upozna sa okolnostima i radnjama koje, prema shvatanju poslodavca, predstavljaju razlog za otkaz ugovora o radu, te da se zaposlenom omogući da se izjasni o tim okolnostima i iznese odbranu, zbog čega se zaposlenom daje razuman rok kako bi izjašnjenje i odbranu mogao da pripremi i iznese.

1 2 3 7