Tag Archives for " nezakonit otkaz ugovora o radu "

Naknada štete u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu

USTAVNO PRAVO

Naknada štete u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu

Samo postojanje pravnosnažne odluke suda kojom je utvrđeno da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos automatski daje pravo na naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja koja tom zaposlenom pripadaju po zakonu, opštem aktu i ugovoru o radu, uz uplatu pripadajućih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Pravo zaposlenog na naknadu štete zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu

USTAVNO PRAVO

Pravo zaposlenog na naknadu štete zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu

Samo postojanje pravnosnažne sudske odluke kojom je utvrđeno da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos automatski daje pravo na naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja koja zaposlenom pripadaju po zakonu, opštem aktu i ugovoru o radu, uz uplatu pripadajućih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Naknada štete zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu

USTAVNO PRAVO

Naknada štete zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu

Samo postojanje pravnosnažne sudske odluke, kojom je utvrđeno da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos, automatski daje pravo na naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja koja tom zaposlenom pripadaju po zakonu, opštem aktu i ugovoru o radu, uz uplatu pripadajućih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Povreda prava na pravnu zaštitu za slučaj prestanka radnog odnosa

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na pravnu zaštitu za slučaj prestanka radnog odnosa

Pravo zaposlenog da u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu bira između reintegracije i naknade štete, kao i pravo poslodavca da ponudi naknadu štete umesto reintegracije, vremenski je ograničeno do okončanja glavne rasprave u parnici koja za predmet ima ocenu zakonitosti odluke poslodavca o prestanku radnog odnosa, a izvršni sud nema ovlašćenja da obavezu reintegracije supstituiše naknadom štete ukoliko to nije učinjeno izvršnom ispravom.

Naknada štete zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu

USTAVNO PRAVO

Naknada štete zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu

Samo postojanje pravnosnažne sudske odluke kojom je utvrđeno da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos automatski daje pravo na naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja koja zaposlenom pripadaju po zakonu, opštem aktu i ugovoru o radu, uz uplatu pripadajućih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Naknada nematerijalne štete zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu

RADNO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu

Poništajem nezakonite odluke i vraćanjem zaposlenog na rad oštećeni je dobio satisfakciju za duševne bolove koje trpi zbog povrede ovog prava.

Prava zaposlenog u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu

USTAVNO PRAVO

Prava zaposlenog u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu

U slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu zaposleni ima pravo da zahteva vraćanje na rad, isplatu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja, kao i da umesto vraćanja na rad zahteva naknadu štete u visini najviše 18 zarada.

Razrešenje sa dužnosti direktora i zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme

RADNO PRAVO

Razrešenje sa dužnosti direktora i zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme

Lice koje je imenovano na dužnost direktora za period od četiri godine, ne može da zahteva da se utvrdi da je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i da je tuženi u obavezi da ga po razrešenju sa dužnosti direktora rasporedi na drugo odgovarajuće mesto u istom organu.

Pravne posledice nezakonite odluke o prestanku radnog odnosa

RADNO PRAVO

Pravne posledice nezakonite odluke o prestanku radnog odnosa

U slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu, pored vraćanja na rad, poslodavac je dužan da zaposlenom isplati naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja koja mu pripadaju po zakonu, opštem aktu i ugovoru o radu i uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje.