Tag Archives for " ugovor o radu "

Otkaz ugovora o radu i aneks

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu i aneks

Zakon o radu ne sadrži odredbu o vremenskom roku u kome poslodavac mora doneti rešenje o prestanku radnog odnosa zaposlenom usled odbijanja zaposlenog da zaključi ponuđeni aneks ugovora o radu, ali otkaz ugovora o radu po isteku više od godinu i po dana od kada je zaposleni odbio da zaključi ponuđeni aneks ugovora o radu, nije u duhu Zakona o radu da su svi rokovi propisani u vezi ugovora o radu kratki.

Fikcija postojanja radnog odnosa

RADNO PRAVO

Fikcija postojanja radnog odnosa

Kada je tužilac radio kod tuženog bez zaključenog ugovora kojim bi bio regulisan njegov radnopravni status (ugovor o radu na određeno ili neodređeno vreme, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova), smatra se da je tužilac zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, danom početka rada bez zaključenog ugovora o radu.

Visina troškova na ime regresa za godišnji odmor i na ime troškova ishrane u toku rada

RADNO PRAVO

Visina troškova na ime regresa za godišnji odmor i na ime troškova ishrane u toku rada

Visina troškova na ime regresa za godišnji odmor i na ime troškova ishrane u toku rada, mora biti određena linearno za sve zaposlene, odnosno ovi troškovi moraju biti isplaćeni svim zaposlenima u istom iznosu, bez obzira na stručnu spremu, zvanje i radno mesto.

Naknada štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Naknada štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora

Lice koje je stupilo na rad bez prethodno zaključenog ugovora o radu sa poslodavcem i koje je obavljalo fa-ktički poslove određenog radnog mjesta, ima sva prava po osnovu rada, uključujući i pravo na naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora.

1 2 3 9