Tag Archives for " poništaj odluke o prestanku radnog odnosa "

Neosnovanost zahteva za vraćanje zaposlenog u radni odnos

RADNO PRAVO

Neosnovanost zahteva za vraćanje zaposlenog u radni odnos

Ako sud u toku postupka utvrdi da je postojao osnov za prestanak radnog odnosa, ali da je poslodavac postupio protivno odredbama zakona kojima je propisan postupak prestanka radnog odnosa, sud će odbiti zahtev zaposlenog za vraćanje na rad, a na ime zarade dosudiće zaposlenom iznos do šest zarada zaposlenog.

Obaveza povraćaja primljene otpremnine u slučaju poništaja odluke o prestanku radnog odnosa

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Obaveza povraćaja primljene otpremnine u slučaju poništaja odluke o prestanku radnog odnosa

Poništajem odluke o prestanku radnog odnosa prestao je osnov po kome je zaposlenom isplaćena otpremnina, zbog čega je on u obavezi da vrati iznos primljen na ime otpremnine.

Poništaj odluke o prestanku radnog odnosa i reintegracija zaposlenog

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Poništaj odluke o prestanku radnog odnosa i reintegracija zaposlenog

Poništaj odluke o prestanku radnog odnosa ima za posledicu reintegraciju zaposlenog i poslodavac je dužan radnika vratiti na rad, što ne znači i na isto ranije radno mjesto.