Tag Archives for " nepoštovanje radne discipline "

Dileme u pogledu zloupotrebe prava na zaštitu od zlostavljanja na radu

UDK: 349.2(497.11)

DILEME U POGLEDU ZLOUPOTREBE PRAVA NA ZAŠTITU OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.

Rezime: Zloupotreba prava na zaštitu od zlostavljanja na radu po zakonskoj definiciji određena je na osnovu dva elementa: svesti da ne postoje osnovani razlozi za pokretanje postupka za zaštitu od zlostavljanja i da je pokrenut ili iniciran i postupak radi zaštite zlostavljanja na radu sa ciljem da se za sebe ili drugog pribavi materijalna ili nematerijalna korist ili da se drugome nanese šteta. U sudskoj praksi se intelektualni elemenat pogrešno reducira na neukost odnosno subjektivni osećaj zlostavljanja i traži dokazivanje materijalizacije naznačenog cilja iako se po slovu zakona to ne zahteva. Dovoljno je po slovu zakona da je neki od naznačenih ciljeva razlog iniciranja ili pokretanja postupka zaštite od zlostavljanja na radu, ali ne i da je šteta drugom naneta odnosno korist ostvarena.

Ključne reči: zlostavljanje, zloupotreba prava na zaštitu od zlostavljanja na radu, svest, cilj, neukost i osećaj, nepoštovanje radne discipline, povreda radne dužnosti, neukost zaposlenog, razlika između zlostavljanja i konflikta.

Upozorenje na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu

RADNO PRAVO

Upozorenje na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu

Poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu u slučaju iz člana 179. st. 2. i 3. Zakona o radu, zaposlenog pisanim putem upozori na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu i da mu ostavi rok od najmanje osam dana od dana dostavljanja upozorenja da se izjasni na navode iz upozorenja.

Otkaz ugovora o radu zbog više povreda radne obaveze ili nepoštovanja radne discipline

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog više povreda radne obaveze ili nepoštovanja radne discipline

U situaciji kada je zaposlenom otkazan ugovor o radu zbog više povreda radne obaveze ili nepoštovanja radne discipline, za zaključak o zakonitosti rešenja o otkazu dovoljno je da postoje radnje zaposlenog koje obrazuju jednu povredu radne obaveze ili nepoštovanja radne discipline.

Upozorenje na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Upozorenje na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu

Poslodavac je dužan da prije otkaza ugovora o radu pisanim putem upozori zaposlenog na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu i da mu ostavi rok od najmanje pet radnih dana od dana dostavljanja upozorenja da se izjasni na navode istog.

Otkaz ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline

Nepoštovanje radne discipline kao razlog za otkaz ugovora o radu, nije uslovljeno unapred propisanom povredom radne obaveze krivicom zaposlenog, jer se radi o opštoj klauzuli po kojoj svaki akt nediscipline može dovesti do otkaza, pod uslovom da je narušavanje radne discipline takvo da zaposleni, s obzirom na proces rada i sve okolnosti slučaja, ne može da nastavi rad kod poslodavca.