Tag Archives for " tehnološki višak i više izvršilaca na istom radnom mestu "

Rešenje o otkazu ugovora o radu u slučaju proglašenja tehnološkog viška

RADNO PRAVO

Rešenje o otkazu ugovora o radu u slučaju proglašenja tehnološkog viška

Rešenje o otkazu ugovora o radu u slučaju proglašenja tehnološkog viška mora da sadrži jasne razloge kojima se poslodavac rukovodio prilikom određivanja viška zaposlenih.

Tehnološki višak

RADNO PRAVO

Tehnološki višak

Ako poslodavac otkaže ugovor o radu zaposlenom u slučaju iz člana 175. stav 5. Zakona o radu, poslodavac ne može na istim poslovima da zaposli drugo lice u roku od tri meseca od dana prestanka radnog odnosa.

Proglašenje tehnološkim viškom u situaciji kada postoji više izvršilaca na istom radnom mestu

RADNO PRAVO

Proglašenje tehnološkim viškom u situaciji kada postoji više izvršilaca na istom radnom mestu

U situaciji kada postoji više izvršilaca na istom radnom mestu, poslodavac je dužan da primeni kriterijume i to, osnovni kriterijum rezultat rada, a potom broj članova porodičnog domaćinstva koji ostvaruju zaradu, dužina radnog staža i dr, kako bi zaposleni koji se proglašava viškom mogao znati zašto je baš on proglašen tehnološkim viškom, čime bi se izbegla proizvoljnost u donošenju odluke o tome ko predstavlja višak zaposlenih.