Tag Archives for " pravo na otpremninu vojnim licima na službi u Vojsci Srbije "

Isplata otpremnine u slučaju prestanka vojne službe profesionalnih vojnika

USTAVNO PRAVO

Isplata otpremnine u slučaju prestanka vojne službe profesionalnih vojnika

Pravo na isplatu otpremnine zbog prestanka vojne službe profesionalnog vojnika pripada u slučaju prestanka službe zbog isteka ugovorenog roka, kada je utvrđena nesposobnost za dužnost za koju je profesionalni vojnik primljen na određeno vreme i u slučaju ukidanja formacijskog mesta.

Isplata otpremnine zaposlenom za čijim je radom prestala potreba

RADNO PRAVO

Isplata otpremnine zaposlenom za čijim je radom prestala potreba

Isplata otpremnine je uslov punovažnosti rešenja o otkazu ugovora o radu po osnovu tehnološkog viška, jer je obaveza poslodavca da pre nameravanog otkaza zaposlenom za čijim je radom prestala potreba isplati otpremninu i isto predstavlja uslov za zakonitost otkaza ugovora o radu.

Pravo na otpremninu vojnim licima na službi u Vojsci Srbije

RADNO PRAVO

Pravo na otpremninu vojnim licima na službi u Vojsci Srbije

Oficiru, podoficiru i profesionalnom vojniku u radnom odnosu na određeno vreme u Vojsci Srbije, kojima prestane služba istekom ugovorenog roka, ili zbog toga što su oglašeni nesposobnim za dužnost za koju su primljeni na određeno vreme ili ako im služba u Vojsci Srbije prestane zbog ukidanja formacijskog mesta, pripada otpremnina u visini bruto plate koja bi im pripadala u poslednjem mesecu pre prestanka službe, zavisno od vremena provedenog u službi.