Tag Archives for " otpremnina "

Isplata otpremnine u slučaju prestanka vojne službe profesionalnih vojnika

USTAVNO PRAVO

Isplata otpremnine u slučaju prestanka vojne službe profesionalnih vojnika

Pravo na isplatu otpremnine zbog prestanka vojne službe profesionalnog vojnika pripada u slučaju prestanka službe zbog isteka ugovorenog roka, kada je utvrđena nesposobnost za dužnost za koju je profesionalni vojnik primljen na određeno vreme i u slučaju ukidanja formacijskog mesta.

Isplata otpremnine zaposlenom za čijim je radom prestala potreba

RADNO PRAVO

Isplata otpremnine zaposlenom za čijim je radom prestala potreba

Isplata otpremnine je uslov punovažnosti rešenja o otkazu ugovora o radu po osnovu tehnološkog viška, jer je obaveza poslodavca da pre nameravanog otkaza zaposlenom za čijim je radom prestala potreba isplati otpremninu i isto predstavlja uslov za zakonitost otkaza ugovora o radu.

Obaveza isplate otpremnine pre otkaza ugovora o radu

RADNO PRAVO

Obaveza isplate otpremnine pre otkaza ugovora o radu

Namešteniku kome je otkazan ugovor o radu, jer ne postoji nijedno radno mesto na koje je mogao biti premešten ili raspoređen, isplaćuje se otpremnina za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu u visini trećine njegove plate, s tim da se pod tom platom smatra njegova prosečna mesečna plata koja mu je isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je doneto rešenje o otkazu ugovora o radu.

Obaveza povraćaja primljene otpremnine u slučaju poništaja odluke o prestanku radnog odnosa

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Obaveza povraćaja primljene otpremnine u slučaju poništaja odluke o prestanku radnog odnosa

Poništajem odluke o prestanku radnog odnosa prestao je osnov po kome je zaposlenom isplaćena otpremnina, zbog čega je on u obavezi da vrati iznos primljen na ime otpremnine.