Tag Archives for " otpremnina "

Potraživanje poslodavca i obustava isplate otpremnine

RADNO PRAVO

Potraživanje poslodavca i obustava isplate otpremnine

Otpremnina se ne smatra zaradom, pa poslodavac nema ovlašćenja da svoje novčano potraživanje prema zaposlenom naplati obustavljanjem od otpremnine čak ni kada je za to zaposleni dao pristanak u pismenoj formi.

Isplata otpremnine u slučaju prestanka vojne službe profesionalnih vojnika

USTAVNO PRAVO

Isplata otpremnine u slučaju prestanka vojne službe profesionalnih vojnika

Pravo na isplatu otpremnine zbog prestanka vojne službe profesionalnog vojnika pripada u slučaju prestanka službe zbog isteka ugovorenog roka, kada je utvrđena nesposobnost za dužnost za koju je profesionalni vojnik primljen na određeno vreme i u slučaju ukidanja formacijskog mesta.

Isplata otpremnine zaposlenom za čijim je radom prestala potreba

RADNO PRAVO

Isplata otpremnine zaposlenom za čijim je radom prestala potreba

Isplata otpremnine je uslov punovažnosti rešenja o otkazu ugovora o radu po osnovu tehnološkog viška, jer je obaveza poslodavca da pre nameravanog otkaza zaposlenom za čijim je radom prestala potreba isplati otpremninu i isto predstavlja uslov za zakonitost otkaza ugovora o radu.

Obaveza isplate otpremnine pre otkaza ugovora o radu

RADNO PRAVO

Obaveza isplate otpremnine pre otkaza ugovora o radu

Namešteniku kome je otkazan ugovor o radu, jer ne postoji nijedno radno mesto na koje je mogao biti premešten ili raspoređen, isplaćuje se otpremnina za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu u visini trećine njegove plate, s tim da se pod tom platom smatra njegova prosečna mesečna plata koja mu je isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je doneto rešenje o otkazu ugovora o radu.

Obaveza povraćaja primljene otpremnine u slučaju poništaja odluke o prestanku radnog odnosa

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Obaveza povraćaja primljene otpremnine u slučaju poništaja odluke o prestanku radnog odnosa

Poništajem odluke o prestanku radnog odnosa prestao je osnov po kome je zaposlenom isplaćena otpremnina, zbog čega je on u obavezi da vrati iznos primljen na ime otpremnine.