Tag Archives for " otpremnina "

Visina otpremnine prilikom odlaska u penziju

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

RADNO PRAVO

Visina otpremnine prilikom odlaska u penziju

Zakon o radu određuje samo zakonski minimum visine otpremnine koja se zaposlenom mora isplatiti prilikom odlaska u penziju, a obavezuje poslodavca da otpremninu isplati u visini utvrđenoj opštim aktom poslodavca ili kolektivnim ugovorom.

Otkaz ugovora o radu zbog ukidanja određenih poslova

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog ukidanja određenih poslova

U slučaju ukidanja određenih poslova ne primenjuju se kriterijumi za utvrđivanje viška zaposlenih, jer su višak svi zaposleni koji su radili ukinute poslove.

Isplata otpremnine u slučaju prestanka vojne službe profesionalnih vojnika

USTAVNO PRAVO

Isplata otpremnine u slučaju prestanka vojne službe profesionalnih vojnika

Pravo na isplatu otpremnine zbog prestanka vojne službe profesionalnog vojnika pripada u slučaju prestanka službe zbog isteka ugovorenog roka, kada je utvrđena nesposobnost za dužnost za koju je profesionalni vojnik primljen na određeno vreme i u slučaju ukidanja formacijskog mesta.

Isplata otpremnine zaposlenom za čijim je radom prestala potreba

RADNO PRAVO

Isplata otpremnine zaposlenom za čijim je radom prestala potreba

Isplata otpremnine je uslov punovažnosti rešenja o otkazu ugovora o radu po osnovu tehnološkog viška, jer je obaveza poslodavca da pre nameravanog otkaza zaposlenom za čijim je radom prestala potreba isplati otpremninu i isto predstavlja uslov za zakonitost otkaza ugovora o radu.