Tag Archives for " smanjenje broja izvršilaca "

Otkaz ugovora o radu u slučaju smanjenja broja izvršilaca na određenom radnom mestu

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu u slučaju smanjenja broja izvršilaca na određenom radnom mestu

U situaciji kada poslodavac utvrdi da je na određenom radnom mestu, koje nije ukinuto, došlo do potrebe smanjenja broja izvršilaca na tim poslovima, mora da donese akt kojim će utvrditi kriterijume i merila na osnovu kojih će se odrediti ko od zaposlenih na tom radnom mestu predstavlja višak, bez obzira što nije u obavezi da donosi programe za rešavanje viška zaposlenih.

Tehnološki višak

USTAVNO PRAVO

Tehnološki višak

U situaciji kada usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla, odnosno kada dođe do smanjenja broja izvršilaca na određenom radnom mestu, moraju se primeniti odgovarajući kriterijumi koji će dati odgovor na pitanje ko od zaposlenih predstavlja tzv. tehnološki višak.

Otkaz ugovora o radu zbog smanjenja broja izvršilaca na određenom radnom mestu

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog smanjenja broja izvršilaca na određenom radnom mestu

Kada je razlog za otkaz ugovora o radu prestanak potrebe za radom zaposlenog usled organizacionih promena kojim se na određenim poslovima smanjuje broj izvršilaca, obrazloženje rešenja kojim se zaposlenom otkazuje ugovor o radu mora da sadrži razloge s pozivom na koje se poslodavac između većeg broja izvršilaca odlučio da određenom zaposlenom otkaže ugovor o radu.