Tag Archives for " kriterijumi za utvrđivanje viška zaposlenih "

Rezultati rada kao kriterijum za utvrđivanje viška zaposlenih

Rezultati rada kao kriterijum za utvrđivanje viška zaposlenih

Rezultati rada kao kriterijum za utvrđivanje viška zaposlenih primenjuju se u situaciji kada je potrebno od više izvršilaca na jednom radnom mestu odrediti ko od njih predstavlja višak, zato što postoji konkurencija više zaposlenih za jedno radno mesto.