Tag Archives for " izricanje disciplinske mere – prestanak radnog odnosa "

Rok zastarjelosti za pokretanje i vođenje postupka za utvrđivanje povrede radne obaveze

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Rok zastarjelosti za pokretanje i vođenje postupka za utvrđivanje povrede radne obaveze

Obaveza pokretanja postupka za utvrđivanje povrede radne obaveze zastarijeva u roku od tri mjeseca od dana saznanja za tu povredu, odnosno vođenje postupka zastarijeva protekom tri mjeseca od dana pokretanja postupka za utvrđivanje povrede radne obaveze.