Tag Archives for " višak zaposlenih u organu javnog sektora "

Višak zaposlenih u organu javnog sektora

RADNO PRAVO

Višak zaposlenih u organu javnog sektora

Kada u organu javnog sektora, u smislu Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, postoji potreba racionalizacije broja zaposlenih na određenim poslovima, organ je dužan da sprovede anketu među zaposlenima koji rade na poslovima za koje više ne postoji potreba, ili na poslovima na kojima postoji potreba smanjenja broja izvršilaca, o njihovim namerama i spremnosti za sporazumni prestanak radnog odnosa, uz isplatu novčane naknade.