Tag Archives for " apsolutna nenadležnost suda "

Stvarna nenadležnost nije isto što i apsolutna nenadležnost suda

PROCESNO PRAVO

Stvarna nenadležnost nije isto što i apsolutna nenadležnost suda

U slučaju kad je za rešavanje spora nadležan Upravni sud, parnični sud se ne može oglasiti apsolutno nenadležnim i odbaciti tužbu već u takvoj situaciji treba da se oglasi stvarno nenadležnim i da spise predmeta dostavi Upravnom sudu na dalji postupak.