Tag Archives for " višak zaposlenih "

Višak zaposlenih

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Višak zaposlenih

Zakonom nije na imperativan način određeno da je poslodavac dužan da zaposlenom obezbijedi neko od prava iz člana 93. stav 2. tačka 5. Zakona o radu, već je to mogućnost, ali ako ne obezbijedi ni jedno od tih prava onda je dužan da mu isplati otpremninu.

Višak zaposlenih u organu jedinice lokalne samouprave

RADNO PRAVO

Višak zaposlenih u organu jedinice lokalne samouprave

U postupku utvrđivanja statusa neraspoređenog zaposlenog u organu jedinice lokalne samouprave i utvrđivanja da za radom zaposlenog prestaje potreba u ustanovi, privrednom društvu i drugom obliku organizovanja, u obzir se uzimaju rezultati rada i imovno stanje, u skladu sa primenom opštih propisa o radu i na način i u obimu koji su utvrđeni u tim propisima.

Utvrđivanje viška zaposlenih

RADNO PRAVO

Utvrđivanje viška zaposlenih

Ne može se na osnovu iskaza neposrednog rukovodioca utvrditi da je tužilac postao tehnološki višak, isključivo iz razloga što nije pokazivao interesovanje za dodatno stručno osposobljavanje, a što kolektivnim ugovorom nije bilo predviđeno kao kriterijum za utvrđivanje viška zaposlenih.

Utvrđivanje viška zaposlenih u ustanovi kulture

RADNO PRAVO

Utvrđivanje viška zaposlenih u ustanovi kulture

U postupku utvrđivanja statusa neraspoređenog zaposlenog u organu jedinice lokalne samouprave i utvrđivanja da za radom zaposlenog prestaje potreba u ustanovi, privrednom društvu i drugom obliku organizovanja, u obzir se uzimaju rezultati rada i imovno stanje, u skladu sa primenom opštih propisa o radu i na način i u obimu koji su utvrđeni u tim propisima.

Rezultati rada kao kriterijum za utvrđivanje viška zaposlenih

RADNO PRAVO

Rezultati rada kao kriterijum za utvrđivanje viška zaposlenih

Rezultati rada kao kriterijum za utvrđivanje viška zaposlenih primenjuju se u situaciji kada je potrebno od više izvršilaca na jednom radnom mestu odrediti ko od njih predstavlja višak, zato što postoji konkurencija više zaposlenih za jedno radno mesto.

Posebna zaštita od proglašenja viškom zaposlenih

RADNO PRAVO

Posebna zaštita od proglašenja viškom zaposlenih

Ne može se dati otkaz tužilji koja spada u kategoriju lica kojima se programom rešavanja viška zaposlenih pruža posebna zaštita od proglašenja viškom zaposlenih, u koja, pored ostalih, spada i roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo, odnosno kome su deca poverena na negu, čuvanje i vaspitanje.

Program rešavanja viška zaposlenih

RADNO PRAVO

Program rešavanja viška zaposlenih

Program rešavanja viška zaposlenih dužan je da donese i poslodavac koji utvrdi da će doći do prestanka potrebe za radom najmanje 20 zaposlenih u okviru perioda od 90 dana, zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena, bez obzira na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca.

Utvrđivanje viška zaposlenih

RADNO PRAVO

Utvrđivanje viška zaposlenih

I u situaciji kada poslodavac nije u obavezi da donese Program rešavanja viška zaposlenih, s obzirom na broj zaposlenih koji predstavljaju višak u odnosu na ukupan broj zaposlenih, to mu ne daje pravo da bez određenih kriterijuma sam odluči koji zaposleni predstavljaju višak, naprotiv, određivanje lica koja predstavljaju višak od više izvršilaca na istom radnom mestu ili na istim poslovima, bez primene kriterijuma, takvu odluku čini nezakonitom.