Tag Archives for " program rešavanja viška zaposlenih "

Karakter programa rešavanja viška zaposlenih

USTAVNO PRAVO

Karakter programa rešavanja viška zaposlenih

Programi rešavanja viška zaposlenih, u koje spadaju i tzv. socijalni programi, nemaju značenje opštih pravnih akata, jer se njima ne uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih, već predstavljaju akte poslovne politike, kojim se utvrđuje sistem mera i aktivnosti na obezbeđivanju prava zaposlenih za čijim je radom prestala potreba.

Program rešavanja viška zaposlenih

RADNO PRAVO

Program rešavanja viška zaposlenih

Program rešavanja viška zaposlenih dužan je da donese i poslodavac koji utvrdi da će doći do prestanka potrebe za radom najmanje 20 zaposlenih u okviru perioda od 90 dana, zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena, bez obzira na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca.