Tag Archives for " isplata otpremnine "

Obaveza isplate otpremnine pre otkaza ugovora o radu

RADNO PRAVO

Obaveza isplate otpremnine pre otkaza ugovora o radu

Poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu zaposlenom za čijim radom je prestala potreba, isplati otpremninu u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu, što predstavlja uslov za zakonitost otkaza ugovora o radu na osnovu člana 179. tačka 9. Zakona o radu.

Isplata otpremnine zaposlenom koji je proglašen tehnološkim viškom

RADNO PRAVO

Isplata otpremnine zaposlenom koji je proglašen tehnološkim viškom

Obaveza je poslodavca da zaposlenom koji je proglašen tehnološkim viškom obračuna i isplati otpremninu pre otkaza ugovora o radu, a zaposleni, koji smatra da mu je otpremnina pogrešno obračunata i isplaćena u manjem iznosu nego što mu pripada, manje isplaćen iznos može zahtevati u sudskom postupku, podnošenjem tužbe sudu.