Tag Archives for " isplata umanjene otpremnine "

Isplata otpremnine u slučaju prestanka vojne službe profesionalnih vojnika

USTAVNO PRAVO

Isplata otpremnine u slučaju prestanka vojne službe profesionalnih vojnika

Pravo na isplatu otpremnine zbog prestanka vojne službe profesionalnog vojnika pripada u slučaju prestanka službe zbog isteka ugovorenog roka, kada je utvrđena nesposobnost za dužnost za koju je profesionalni vojnik primljen na određeno vreme i u slučaju ukidanja formacijskog mesta.

Isplata otpremnine zaposlenom za čijim je radom prestala potreba

RADNO PRAVO

Isplata otpremnine zaposlenom za čijim je radom prestala potreba

Isplata otpremnine je uslov punovažnosti rešenja o otkazu ugovora o radu po osnovu tehnološkog viška, jer je obaveza poslodavca da pre nameravanog otkaza zaposlenom za čijim je radom prestala potreba isplati otpremninu i isto predstavlja uslov za zakonitost otkaza ugovora o radu.

Isplata umanjene otpremnine

RADNO PRAVO

Isplata umanjene otpremnine

Isplata otpremnine je uslov zakonitosti otkaza ugovora o radu zbog prestanka potrebe za rad zaposlenog, ali kada poslodavac isplati otpremninu u novčanom iznosu za koji smatra da pripada zaposlenom, samo okolnost da je pogrešno utvrđena visina otpremnine, nije razlog za poništaj rešenja o otkazu ugovora o radu.