Tag Archives for " tehnološki višak "

Otkaz ugovora o radu zbog smanjenja broja izvršilaca na određenom poslu

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog smanjenja broja izvršilaca na određenom poslu

U slučaju kada dođe do smanjenja broja izvršilaca na određenom poslu, izbor zaposlenih koji su višak i za čijim radom prestaje potreba, mora da bude izvršen na osnovu određenih kriterijuma koji isključuju svaku proizvoljnost, voluntarizam i diskriminaciju.

Premeštaj zaposlenog na druge poslove

RADNO PRAVO

Premeštaj zaposlenog na druge poslove

Razlog za premeštaj zaposlenog na druge poslove mora biti uslovljen postojanjem određenih, zakonom propisanih i dopuštenih razloga, koji se u samoj ponudi za premeštaj moraju jasno navesti i obrazložiti.

Posebna zaštita na radu osoba sa invaliditetom

USTAVNO PRAVO

Posebna zaštita na radu osoba sa invaliditetom

Ustavna garancija o posebnoj zaštiti na radu osoba sa invaliditetom, ne štiti ove osobe u slučajevima kada svojom krivicom učine povredu radne obaveze, ne poštuju radnu disciplinu ili se neadekvatno ponašaju na svom radnom mestu.