Tag Archives for " rok za davanje otkaza ugovora o radu "

Otkaz ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline

Nije svako nepoštovanje radne discipline razlog za otkaz ugovora o radu, već samo ono nepoštovanje radne discipline zbog kojeg zaposleni ne može da nastavi rad kod poslodavca, a reč je o ponašanju koje se ne može tolerisati zato što je, po razumnoj oceni, nepodnošljivo.

Otkaz ugovora o radu zbog zloupotrebe prava na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog zloupotrebe prava na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad

Zloupotreba prava na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad nastaje svakom radnjom zaposlenog kojom se odsustvo koristi suprotno svrsi zbog koje je ustanovljeno, ali ako zaposleni za vreme bolovanja obavlja određene aktivnosti kojima ne pogoršava svoje zdravstveno stanje i ako tim aktivnostima ne sprečava svoje ozdravljenje, onda zaposleni ne zloupotrebljava pravo na odsustvo zbog bolesti.

Objektivni rok zastarelosti za davanje otkaza ugovora o radu

RADNO PRAVO

Objektivni rok zastarelosti za davanje otkaza ugovora o radu

Kada je zaposleni povredu radne obaveze učinio u produženom trajanju, objektivni rok zastarelosti za davanje otkaza ugovora o radu se računa od poslednje izvršene radnje koja predstavlja povredu radne obaveze.

Dejstvo upozorenja na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu

RADNO PRAVO

Dejstvo upozorenja na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu

Pravno dejstvo upozorenja na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu iz člana 180. stav 3. Zakona o radu, je u tome da se zaposlenom stavi do znanja da će mu se za ponovljenu istu ili sličnu povredu radne obaveze ili ponovljeno isto ili slično nepoštovanje radne discipline otkazati ugovor o radu, pa poslodavac ne može otkazati ugovor o radu zbog radnje zaposlenog koja je sadržana u upozorenju, već samo zbog novih radnji ili ponašanja zaposlenog.