Tag Archives for " neostvarivanje potrebnih rezultata rada "

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja potrebnih rezultata rada

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja potrebnih rezultata rada

Zaposleni kome je ugovor o radu prestao zato što ne ostvaruje potrebne rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti, ima pravo na otkazni rok koji se utvrđuje opštim aktom ili ugovorom o radu, u zavisnosti od staža osiguranja, a koji ne može biti kraći od osam niti duži od 30 dana.