Tag Archives for " naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad "

Otkaz ugovora o radu zbog nedostavljanja potvrde o privremenoj sprečenosti za rad

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog nedostavljanja potvrde o privremenoj sprečenosti za rad

Poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji u određenom roku ne dostavi potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad.

Kod kog poslodavca zaposleni ostvaruje pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad, u situaciji kada mu je prestao radni odnos kod ranijeg poslodavca a da je sa novim poslodavcem zaključio ugovor o radu bez stupanja na rad usled bolesti?

MIŠLJENJA MINISTARSTAVA
primena propisa

Kod kog poslodavca zaposleni ostvaruje pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad, u situaciji kada mu je prestao radni odnos kod ranijeg poslodavca a da je sa novim poslodavcem zaključio ugovor o radu bez stupanja na rad usled bolesti?