Tag Archives for " nezakonit ugovor o radu "

Uspostavljanje radnog odnosa po stupanju na rad na osnovu nezakonitog ugovora o radnom angažovanju van radnog odnosa

RADNO PRAVO

Uspostavljanje radnog odnosa po stupanju na rad na osnovu nezakonitog ugovora o radnom angažovanju van radnog odnosa

Pravna fikcija o uspostavljanju radnog odnosa na neodređeno vreme u smislu člana 32. stav 2. Zakona o radu može biti primenjena i kad lice stupa na rad po nezakonitom ugovoru o radnom angažovanju van radnog odnosa.