Tag Archives for " šteta nastala nezakonitim i nepravilnim radom "

Isplata otpremnine u slučaju prestanka vojne službe profesionalnih vojnika

USTAVNO PRAVO

Isplata otpremnine u slučaju prestanka vojne službe profesionalnih vojnika

Pravo na isplatu otpremnine zbog prestanka vojne službe profesionalnog vojnika pripada u slučaju prestanka službe zbog isteka ugovorenog roka, kada je utvrđena nesposobnost za dužnost za koju je profesionalni vojnik primljen na određeno vreme i u slučaju ukidanja formacijskog mesta.

Odgovornost pravnog lica za štetu nastalu nezakonitim i nepravilnim radom njegovih organa i drugih zaposlenih koji neposredno izvršavaju funkcije organa

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost pravnog lica za štetu nastalu nezakonitim i nepravilnim radom njegovih organa i drugih zaposlenih koji neposredno izvršavaju funkcije organa

Odgovornost pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ u vršenju svojih funkcija isključuje ličnu deliktnu odgovornost zaposlenih u organu pravnog lica neposredno prema oštećenom, pa ne postoji mogućnost direktnog zahteva za naknadu štete oštećenog prema licu koje je štetu prouzrokovalo po osnovu njegove krivice, već postoji samo pravo na direktnu tužbu za naknadu štete protiv pravnog lica zasnovanu na nezakonitom i nepravilnom radu njegovih organa i drugih zaposlenih koji neposredno izvršavaju funkcije organa.