Tag Archives for " šteta nastala nezakonitim i nepravilnim radom "

Pravo na pristup sudu

USTAVNO PRAVO

Pravo na pristup sudu

Pravo na pristup sudu, kao sastavni deo prava na pravično suđenje, po pravilu se vezuje za prvostepeni sud, dok je pravo na pristup žalbenom sudu ili sudu koji odlučuje o vanrednim pravnim lekovima obezbeđeno garantovanjem prava na pravni lek iz člana 36. stav 2. Ustava.

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja potrebnih rezultata u radu

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja potrebnih rezultata u radu

Da bi zaposlenom prestao radni odnos iz razloga neostvarivanja potrebnih rezultata u radu neophodno je da poslodavac zaposlenom ostavi primeren rok za poboljšanje rezultata rada.

Isplata otpremnine u slučaju prestanka vojne službe profesionalnih vojnika

USTAVNO PRAVO

Isplata otpremnine u slučaju prestanka vojne službe profesionalnih vojnika

Pravo na isplatu otpremnine zbog prestanka vojne službe profesionalnog vojnika pripada u slučaju prestanka službe zbog isteka ugovorenog roka, kada je utvrđena nesposobnost za dužnost za koju je profesionalni vojnik primljen na određeno vreme i u slučaju ukidanja formacijskog mesta.

Materijalna šteta u vidu izgubljene dobiti

OBLIGACIONO PRAVO

Materijalna šteta u vidu izgubljene dobiti

Izmakla korist ili izgubljena dobit je vid materijalne štete koju oštećeni trpi zbog štetnikove radnje ili propuštanja, a koju dobit je mogao realizovati da nije bilo štetne radnje. Pri oceni visine izmakle koristi uzima se u obzir dobitak koji se mogao osnovano očekivati prema redovnom toku stvari ili prema posebnim okolnostima, a čije je ostvarenje sprečeno štetnikovom radnjom ili propuštanjem.

Odgovornost pravnog lica za štetu nastalu nezakonitim i nepravilnim radom njegovih organa i drugih zaposlenih koji neposredno izvršavaju funkcije organa

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost pravnog lica za štetu nastalu nezakonitim i nepravilnim radom njegovih organa i drugih zaposlenih koji neposredno izvršavaju funkcije organa

Odgovornost pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ u vršenju svojih funkcija isključuje ličnu deliktnu odgovornost zaposlenih u organu pravnog lica neposredno prema oštećenom, pa ne postoji mogućnost direktnog zahteva za naknadu štete oštećenog prema licu koje je štetu prouzrokovalo po osnovu njegove krivice, već postoji samo pravo na direktnu tužbu za naknadu štete protiv pravnog lica zasnovanu na nezakonitom i nepravilnom radu njegovih organa i drugih zaposlenih koji neposredno izvršavaju funkcije organa.