Category Archives for "05"

Naknada štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Naknada štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora

Lice koje je obavljalo određene poslove po osnovu ugovora o privremenom i povremenom vršenju poslova nema status zaposlenog lica u radnom odnosu, pa nema pravo na naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora.

Konvalidacija usmenog ugovora o prometu nepokretnosti

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Konvalidacija usmenog ugovora o prometu nepokretnosti

Ugovor o prometu nepokretnosti kome nedostaje pisana forma i ovjera potpisa ugovarača, bez pravnog je dejstva i ne podliježe konvalidaciji.

Uslovi za obavljanje taksi prevoza

UPRAVNO PRAVO

Uslovi za obavljanje taksi prevoza

Preduzetnik može obavljati taksi prevoz ukoliko, pored ostalog, dostavi dokaz da ima radno iskustvo na poslovima vozača motornog vozila najmanje pet godina, a ne radnog staža od pet godina.

Izvođenje dopunskih dokaza

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Izvođenje dopunskih dokaza

To što je dopunske dokaze izveo predsednik veća, bez odluke veća, predstavlja relativno bitnu povredu odredaba krivičnog postupka koja nije od uticaja na zakonitost izvedenih dokaza.

1 2 3 103