Tag Archives for " ovlašćeno službeno lice "

Povreda prava iz radnog odnosa i prava iz socijalnog osiguranja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Povreda prava iz radnog odnosa i prava iz socijalnog osiguranja

Izvršilac krivičnog dela povreda prava iz radnog odnosa i prava iz socijalnog osiguranja iz člana 163. KZ može biti samo lice koje ima određena ovlašćenja da odlučuje o pravima zaposlenih po osnovu rada, odnosno o pravima iz socijalnog osiguranja i mora znati da zaposlenom na osnovu zakona ili drugog opšteg akta pripada određeno pravo, ali mu i pored toga uskraćuje ili ograničava neko pravo, pa subjektivna strana ovog krivičnog dela zahteva postojanje umišljaja.

Pretres stana i drugih prostorija

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Pretres stana i drugih prostorija

Javni tužilac ili ovlašćeno službeno lice policije izuzetno, i bez naredbe suda, može da uđe u stan i druge prostorije i bez prisustva svedoka da preduzme pretresanje stana i drugih prostorija ili lica koja se tu zateknu, uz saglasnost držaoca stana i druge prostorije.

Ovlašćenje za odlučivanje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa

RADNO PRAVO

Ovlašćenje za odlučivanje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa

Da bi lice koje menja direktora bilo ovlašćeno da odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, ono mora biti za to ovlašćeno u pisanom obliku.

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

U slučaju napada na više lica u vršenju službene dužnosti ima se smatrati da je učinjeno samo jedno krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, jer postoji prividni idealni sticaj po načelu konsumpcije.

Ometanje ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanja javnog reda i mira

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Ometanje ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanja javnog reda i mira

Upućivanje uvredljivih reči, psovki i uvreda, pokušaj udaljenja sa lica mesta, opiranje okrivljenog prilikom obavljanja službene radnje provere identiteta od strane ovlašćenih službenih lica predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela ometanje ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanja javnog reda i mira iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru.