Tag Archives for " odlučujivanje o uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje "

Nadležnost suda da odlučuje o uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

PROCESNO PRAVO

Nadležnost suda da odlučuje o uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Sud u parničnom postupku odlučuje o zahtevu lica koje je korisnik naknade za vreme privremene nezaposlenosti da Nacionalna služba za zapošljavanje uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje odgovarajućim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, bez obzira na to da li je takav zahtev jedino predmet spora.