Tag Archives for " pristup informacijama od javnog značaja "

Uskraćivanje pristupa informacijama od javnog značaja

PREKRŠAJNO PRAVO

Uskraćivanje pristupa informacijama od javnog značaja

Sama činjenica da je oštećeni podnosio u prethodnom periodu više zahteva kojima je tražio različite informacije od istog organa vlasti ne može predstavljati razlog zbog koga bi organ vlasti, zbog zloupotrebe prava u smislu odredbe člana 13. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, mogao oštećenom da uskrati pristup informacijama od javnog značaja.

Ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja

UPRAVNO PRAVO

Ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja

Organ vlasti ne mora tražiocu da omogući ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja ako se radi o informaciji koja je već objavljena i dostupna u zemlji ili na internetu, u kom slučaju će organ vlasti u odgovoru na zahtev da označi nosač informacije (broj službenog glasila, naziv publikacije i sl), gde je i kada tražena informacija objavljena, osim ako je to opštepoznato.

Slobodni pristup informacijama od javnog značaja

UPRAVNO PRAVO

Slobodni pristup informacijama od javnog značaja

Ukoliko je organu koji postupa po zahtevu stranke o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja podneti zahtev nejasan, postupajući organ je dužan da pozove stranku da te nedostatke otkloni, odnosno da dostavi tražiocu uputstvo o dopuni podnetog zahteva.

Odbijanje zahteva za pristup informacijama od javnog značaja

UPRAVNO PRAVO

Odbijanje zahteva za pristup informacijama od javnog značaja

Organ vlasti je dužan da u obrazloženju rešenja kojim se odbija zahtev tražioca za pristup informacijama od javnog značaja navede razloge o opravdanosti isključenja pristupa traženim informacijama, odnosno da navede na koji način bi zbog omogućavanja pristupa traženim informacijama mogle nastupiti teške pravne ili druge posledice po interese zaštićene zakonom koji pretežu nad interesom za pristup informacijama.

Zahtev za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja

UPRAVNO PRAVO

Zahtev za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja

Kada pismeni zahtev organu vlasti za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja, ne sadrži sve potrebne podatke, odnosno kada je neuredan, ovlašćeno lice organa vlasti dužno je da pouči tražioca kako da te nedostatke otkloni, odnosno da dostavi tražiocu uputstvo o dopuni.

Odbijanje zahteva za pristup informacijama od javnog značaja

UPRAVNO PRAVO

Odbijanje zahteva za pristup informacijama od javnog značaja

Organ vlasti je dužan da u obrazloženju rešenja navede razloge o opravdanosti isključenja pristupa traženim informacijama, odnosno da navede na koji način bi zbog omogućavanja pristupa traženim informacijama mogle nastupiti teške pravne ili druge posledice po interese zaštićene zakonom koji pretežu nad interesom za pristup informacijama.