Tag Archives for " objavljivanje neistinite ili nepotpune informacije "

Tužba za utvrđivanje ništavosti akta udruženja

PROCESNO PRAVO

Tužba za utvrđivanje ništavosti akta udruženja

Tužba za utvrđivanje ništavosti opšteg akta udruženja koji je donet suprotno statutu ili drugom opštem aktu udruženja, odnosno za utvrđivanje ništavosti pojedinačnog akta udruženja koji je donet suprotno zakonu, statutu ili drugom opštem aktu udruženja, može se podneti u roku od 15 dana od dana saznanja za akt, a najkasnije u roku od šest meseci od dana donošenja akta.

Spor za naknadu štete prouzrokovane objavljivanjem neistinite ili nepotpune informacije

MEDIJSKO PRAVO

Spor za naknadu štete prouzrokovane objavljivanjem neistinite ili nepotpune informacije

U sporu za naknadu štete prouzrokovane objavljivanjem neistinite ili nepotpune informacije pasivno je legitimisano lice koje je u vreme objavljivanja takve informacije obavljalo dužnost novinara i odgovornog urednika.

Odgovornost za objavljivanje neistinite ili nepotpune informacije

MEDIJSKO PRAVO

Odgovornost za objavljivanje neistinite ili nepotpune informacije

Objavljivanje nepotpune ili neistinite informacije ne može se opravdati obavezom da se tuđe informacije, ideje i mišljenja prenesu i objave verodostojno i potpuno, niti okolnost da su glavni i odgovorni urednik, pa time i osnivač javnog glasila, proverili istinitost i potpunost informacija, znači da ih to oslobađa odgovornosti ako je neistinita ili nepotpuna informacija ipak objavljena.