Tag Archives for " revizija "

Dozvoljenost revizije u radnom sporu

 

PARNIČNI POSTUPAK – STVARNA NADLEŽNOST

Dozvoljenost revizije u radnom sporu

Kada se tužbeni zahtev odnosi na novčano potraživanje iz radnog odnosa, dozvoljenost revizije se ocenjuje na osnovu člana 403. stav 3. ZPP, prema kome revizija nije dozvoljena ukoliko vrednost predmeta spora pobijenog dela ne prelazi dinarsku protivvrednost od 40.000 evra po srednjem kursu NBS na dan podnošenja tužbe.

Mogućnost revizije u slučaju ujednačene sudske prakse

PROCESNO PRAVO

Mogućnost revizije u slučaju ujednačene sudske prakse

Posebna revizija nije dozvoljena kada u presuđenju nije odstupljeno od pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda, o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita, usvojenim na sednici Građanskog odeljenja, potvrđenim u brojnim presudama Vrhovnog kasacionog suda.

Dozvoljenost revizije u radnom sporu

USTAVNO PRAVO

Dozvoljenost revizije u radnom sporu

Stanovište Vrhovnog kasacionog suda o nedozvoljenosti revizije izjavljene protiv drugostepene presude kojom je delimično preinačena prvostepena presuda, tako što je delimično odbijen tužbeni zahtev u parnici iz radnog odnosa, nije zasnovano na ustavnopravno prihvatljivom tumačenju procesnog zakona.

1 2 3 12