Tag Archives for " revizija "

Dozvoljenost revizije

PROCESNO PRAVO

Dozvoljenost revizije

Kada je za izjavljivanje revizije merodavna vrednost predmeta spora uzima se samo vrednost glavnog duga, dok se kamate, ugovorna kazna i ostala sporedna traženja, kao i parnični troškovi ne uzimaju u obzir, ako ne čine glavni dug.

Revizija u sporu u kome se tužbeni zahtev ne odnosi na novčani iznos

PROCESNO PRAVO

Revizija u sporu u kome se tužbeni zahtev ne odnosi na novčani iznos

U sporu u kome se tužbeni zahtev ne odnosi na novčani iznos, za dozvoljenost revizije merodavna je vrednost predmeta spora koju je tužilac označio u tužbi.

1 2 3 10