Tag Archives for " službeno lice i vršenje službene dužnosti "

Naknada nematerijalne štete zbog zlostavljanja radi iznuđivanja iskaza

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog zlostavljanja radi iznuđivanja iskaza

Kada je policijski službenik policijske stanice učinio prema tužiocu krivično delo zlostavljanja i mučenja i krivično delo iznuđivanja iskaza, tada je tuženik Republika Srbija – MUP Srbije odgovoran za naknadu štete koja pripada tužiocu po osnovu pretrpljenih bolova, straha i povrede časti.

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

Radnici Elektrodistribucije – elektromonteri koji izvršavaju konkretan radni nalog o isključenju električne energije pojedinim potrošačima i koji su oštećeni u konkretnom slučaju napadom od strane okrivljenih nemaju svojstvo službenog lica.