Tag Archives for " ispitivanje svedoka u istrazi bez prisustva branioca "

Ispitivanje svedoka u istrazi bez prisustva branioca

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Ispitivanje svedoka u istrazi bez prisustva branioca

To što je ispitivanje svedoka u istrazi obavljeno bez prisustva branioca okrivljenog, ne predstavlja razlog za izdvajanje iz spisa predmeta zapisnika o njihovom ispitivanju, jer je u pitanju nedostatak koji se može otkloniti na glavnom pretresu neposrednim ispitivanjem svedoka.