Tag Archives for " odluka bez saslušanja okrivljenog "

Donošenje odluke bez saslušanja okrivljenog

PREKRŠAJNO PRAVO

Donošenje odluke bez saslušanja okrivljenog

Ako uredno pozvani okrivljeni ne dođe i ne opravda izostanak ili u određenom roku ne da pismenu odbranu, a njegovo ispitivanje nije nužno za utvrđivanje činjenica koje su od važnosti za donošenje zakonite odluke, presuda se može doneti i bez saslušanja okrivljenog.